Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj 33169 (Hrtić (Ž3262) – Dvor (L33176)), u cijeloj dužini (3.800 m), a radi izvođenja asfalterskih radova.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od 13.10.2022. do 15.10.2022. godine te 17.10.2022. svakodnevno u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Obilazni pravac je: Dvor L33169 – L33176 – D6 – Ž3262 Donji Javoranj – L33169 i obratno.