Pojačano održavanje cesta

Pod radove pojačanog održavanja podrazumijevamo obradu povrišne kolnika, obnovu habajućeg sloja, potpunu rekonstrukciju, djelimičnu rekonstrukciju i ojačanje kolnika.

U obnovu habajućeg sloja spada presvlačenje ceste novim slojem asfalta. Nakon Zimske službe svake godine vrši se pregled stanja cesta, gdje se stanje kolnika ocjenjuje od 0-5 prema klasifikaciji iz Pravilnika za održavanje i zaštitu javnih cesta, te se na osnovu tih ocjena, prioriteta i prometnog opterećenja utvrđuju dionice obnove kolnika. Tijekom 2004. godine obnovljeno je ukupno 11,90 km habajućeg sloja županijskih cesta.

  • Izvještaj pojačanog održavanja - Obnova habajućeg sloja

Potpuna rekonstrukcija ceste odnosi se na asfaltiranje postojećih makadamskih cesta. Od početka rada Županijske uprave za ceste 1998. godine do danas je asfaltirano ukupno 48 km makadamskih cesta. Tijekom 2004. godine ukupno je asfaltirano 7,58 km makadamskih cesta, od toga 6,28 km županijskih cesta i 1,3 km lokalnih cesta.

  • Izvještaj pojačanog održavanja - Potpuna rekonstrukcija