URED RAVNATELJA:

Stipo Šapina
ravnatelj, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ŽIVOTOPIS RAVNATELJA

Monika Brkić
administrativni suradnik, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Marijo Pušić, mag.ing.aedif.
voditelj organizacijske jedinice za građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Velimir Slović, dipl.ing.građ.
viši stručni suradnik za građenje i projektiranje županijskih i lokalnih cesta, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Miroslav Mesić, dipl.ing. prom.
viši stručni suradnik za građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tihana Mikulčić, informatičar
stručni suradnik za građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Mario Posavac, dipl.ing.prom.
voditelj organizacijske jedinice za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Andrea Fritz Sabljak, ing.građ.
Viši stručni suradnik za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta, e – mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ratko Vujić, ing.prom.
stručni suradnik za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nevenka Radanović
suradnik za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Matea Lipak
suradnik za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA PRATEĆE POSLOVE

Anita Mlinarić mag.oec.
voditelj organizacijske jedinice za prateće poslove, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dubravka Šebek mag.admin.publ.
viši stručni suradnik za imovinske poslove, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Snježana Rendulić
suradnik za financije i računovodstvo, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Marijana Stojanović
čistačica/dostavljačica