Uplata godišnje naknade za ceste


Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za ceste. Iznos naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporaba javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15,98/15)
Godišnja naknada za ceste uplaćuje se u stanicama za tehnički pregled ili direktno na transakcijski račun Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije.
U slučaju da se uplata vrši direktno, vlasnici vozila koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Sisačko-moslavačke županije godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila uplaćuju na IBAN HR 9410010051739103203 propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna,obveznih doprinosta te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, sa pozivom na broj 67, OIB-om vlasnika vozila i svrhom: uplata naknade za ceste za vozilo npr. SK XXX-XX ili KTXXX-XX.
Produženje registracije se obavlja u stanici za tehnički pregled vozila, ali moguće je isto obaviti u nadležnoj policijskoj postaji/upravi.