Na cestama Sisačko-moslavačke županije nalaze se sljedeće vrste cestovnih objekata:

  • Autobusna stajališta
  • Benzinske postaje
  • Mostovi
  • Željezničko-cestovni prijelazi

 

Na cestovnoj mreži županijskih i lokalnih cesta u Sisačko-moslavačkoj županiji ima ukupno 152 autobusna stajališta od kojih su 132 na županijskim cestama a 20 ih je na lokalnim cestama.

Na cestovnoj mreži županijskih i lokalnih cesta u Sisačko-moslavačkoj županiji nalaze se ukupno 4 benzinske postaje i sve su na županijskim cestama.

U Sisačko-moslavačkoj županiji, na mreži županijskih i lokalnih cesta, sagrađeno je ukupno 255 mostova i to 172 na županijskim cestama, a 83 na lokalnim cestama.

U Sisačko-moslavačkoj županiji se na mreži županijskih i lokalnih cesta nalaze ukupno 23 željezničko-cestovna prijelaza. Od toga je 9 na županijskim cestama, a 14 na lokalnim cestama.