Privremeno zatvorena županijska cesta 3211 u Sunji (ul.Matije Gupca)

14-05-2021

Privremeno zatvorena županijska cesta 3211 u Sunji (ul.Matije Gupca)

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta broj 3211 (Gornja Letina (L33067 – Sunja (D224)) u mjestu Sunja, u ulici Matije Gupca kod kućnog...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta 3244 u mjestu Velika Gradusa

11-05-2021

Privremeno zatvorena županijska cesta 3244 u mjestu Velika Gradusa

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta broj 3244 (Komogovina (D30) – Mala Gradusa – Drljača (D224)) u mjestu Velika Gradusa, a radi izvođenja...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta 3196 - dionica Slana – Glinska Poljana

10-05-2021

Privremeno zatvorena županijska cesta 3151 u mjestu Brežane Lekeničke

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta broj 3196 (Nebojan (Ž3198) – Novi Farkašić – Slana – Graberje (D37)), na dionici Slana – Glinska...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta 3196 - kod mjesta Graberje

10-05-2021

Privremeno zatvorena županijska cesta 3196 - kod mjesta Graberje

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta broj 3196 (Nebojan (Ž3198) – Novi Farkašić – Slana – Graberje (D37)), kod mjesta Graberje, a radi...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta 3151 u mjestu Brežane Lekeničke

07-05-2021

Privremeno zatvorena županijska cesta 3151 u mjestu Brežane Lekeničke

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta broj 3151 (Pešćenica (D30) – Cerje Letovanićko), u mjestu Brežane Lekeničke, u dužini od 600 metara, radi...

Opširnije...

Privremeno zatvorena lokalna cesta 31199 u mjestu Gornji Vukojevac

07-05-2021

Privremeno zatvorena lokalna cesta 31199 u mjestu Gornji Vukojevac

Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj 31199 (Barbarići Kravarski (D31) – Donji Vukojevac (D30)), u mjestu Gornji Vukojevac, u dužini od 1300...

Opširnije...

Privremeno zatvorena lokalna cesta 33107 u naselju Jošavica

06-05-2021

Privremeno zatvorena lokalna cesta 33107 u naselju Jošavica

Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj 33107 (Jošavica (Ž3240) – nerazvrstana cesta)) u naselju Jošavica u dužini od 1100 metara, radi izvođenja...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta 3245 u mjestu Veliko Krčevo

03-05-2021

Privremeno zatvorena županijska cesta 3245 u mjestu Veliko Krčevo

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta broj 3245 (Veliko Krčevo – Graboštani (D224/L33128)) u mjestu Veliko Krčevo kod kućnog broja 64, a radi...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta 3241 u naselju Mečenčani

27-04-2021

Privremeno zatvorena županijska cesta 3247 od naselja Slovinci prema naselju Strmen

Privremeno se za sav promet zatvaražupanijska cesta broj 3241 (Komogovina – Prevršac (D30)), u naselju Mečenčani, u dužini od 3500 metara, radi izvođenja asfalterskih radova. Privremeno...

Opširnije...