Privremeno zatvorena Drenačka ulica u Petrinji

23-11-2020

Privremeno zatvorena lokalna cesta L3304

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta Ž3202 Drenačka ulica u Petrinji, dionica stac 1+830,55 do stav 2+035,55, Kanalizacijska mreža naselja Nova Drenčina 1.A.7...

Opširnije...

Privremeno za sav promet zatvorena L33046

12-11-2020

Privremeno zatvorena lokalna cesta L3304

Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj 33046, dionica raskrižje Ulica V. Mačeka i ulica P.R. Vitezovića u Petrinji, a radi izvođenja radova...

Opširnije...

Privremeno zatvorena ŽC3202 (Drenačka ul.)

06-11-2020

Privremeno zatvorena lokalna cesta L3304

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta 3202, Drenačka ulica u Petrinji, dionica od stac. 2+075,30 do 2+110,55, a radi izvođenja radova na sanaciji...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta 3202

05-11-2020

Privremeno zatvorena lokalna cesta L3304

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta 3202, Drenačka ulica u Petrinji, dionica od stac. 0+000,00 do 0+400,00, a radi izvođenja radova na pripremi...

Opširnije...

Privremeno zatvorena lokalna cesta L3304

28-10-2020

Privremeno zatvorena lokalna cesta L3304

Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj 33044 – Ulica 6. kolovoza u Petrinji i to dionica od raskrižja s ulicom Vinogradi u...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta 3156

20-10-2020

Privremeno zatvorena županijska cesta 3156

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta broj 3156 (D30 – Žažina – Mala Gorica – D30), između naselja Žažina i Mala Gorica, u...

Opširnije...

Privremeno zatvorena lokalna cesta L33175

16-10-2020

Privremeno zatvorena županijska cesta Ž3263

Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj 33175 (Matijevići (D6) – Javornik – Donji Dobrtin – Ivanjska (gr. BiH)) kod mjesta Stanić Polje...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta Ž3263

08-10-2020

Privremeno zatvorena županijska cesta Ž3263

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta broj 3263 (Zrin (L33153) – G.Oraovica – Divuša (D47)9 na devetom kilometru od D47, radi radova izvanrednog...

Opširnije...

Privremeno zatvorena lokalna cesta 33106

07-10-2020

Privremeno zatvorena lokalna cesta 33106

Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta 33106 (Tremušnjak (L33105) – Begovići – Jabukovac (Ž3201)), u mjestu Tremušnjak, a radi izvođenja radova izvanrednog održavanja...

Opširnije...