Privremena zabrana prometa teretnim vozilima na Ž3241 - Mečenčani - Komogovina

Županijska uprava za ceste Sisačko – moslavačke županije donesla je Odluku kojom se privremeno zabranjuje – ograničava za promet teretnim vozilima ukupne mase iznad 15t županijska cesta broj 3241 Komogovina – Borojevići (L33110) – Mečenčani, dionica: Mečenčani – Komogovina, a radi pojave novih i proširivanja postojećih rupa u zemlji koje su se pojavile kao posljedica razornog potresa i nalaze se u neposrednog blizini i stambenih objekata.

Privremena zabrana prometovanja teškim vozilima čija ukupna masa prelazi 15t ne odnosi se na vozila koja imaju ugovorni odnos sa Hrvatskim šumama, Upravom šuma Podružnica Sisak, kao i hitnih i interventnih službi, te vozila dostave pomoći na potresom pogođenom području.

Vozilima kojima je dopušteno prometovati, moraju imati dokaz da su u ugovornom odnosu s Hrvatskim šumama UŠP Sisak, Šumarija Hrvatska Kostajnica.

Vozila se smiju kretati max. dozvoljenom brzinom od 30km/h.

Predviđena količina drvnog materijala je cca 4500m3, transportirati će se kamionima s prikolicom ugovornih kupaca u periodu od dana donošenja odluke i trajati će do 26.04.2021. godine.

Donošenjem ove odluke, izvan snage se stavlja odluka KLASA: 340-09/21-01/06 od 20.01.2021.