Otvorena je za sav promet županijska cesta 3156 (D30-Žažina – Mala Gorica – D30) oobzirom da je došlo do povlačenja vode sa prometnice.