Zatvorena županijska cesta 3232 Majske Poljane

Županijska cesta broj 3232 (D6 – Majske Poljane) zatvorena je za sav promet, po nalogu statičara.

Zatvaranje vrijedi od 04.01.2021. pa sve do popravka spomenute prometnice.

Obilazni pravac je nerazvrstanim cestama prema znakovima koji su postavljeni na prometnici.