Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta Ž3161

U petak 17.07.2020. i subotu 18.07.2020. u razdoblju od 07:00 do 19:00 sati privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta broj 3161 na dionici od nadvožnjaka prema centru Osekova u duljini od 1380 metara, a radi izvođenja radova asfaltiranja.
Obilazni pravac je Ž3161 Donja Gračenica – Ž3124 Gornja Gračenica – Voloder L33019 Osekovo i obratno.