asfaltiranjePrivremeno se za sav promet zatvara županijska cesta 3262 (Gorička (L33154) – D. Javoranj – D6) na relaciji G. Javoranj – Gorička u dužini od 3800 metara i lokalna cesta 33152 (Zrin (Ž3263) – Zrinski Brđani Rudeži – Švrakarica – Paukovac (Ž3262))na relaciji Ž3262 Paukovac – Švrakarica, u dužini 1200 metara, a radi izvođenja radova asfaltiranja.

Privremeno zatvaranje vrijedi od 09.06.2020 do 19.06.2020 svakodnevno od 08:30h do 17:00 sati.

Adekvatni obilazni pravac ne postoji te će se vozila propuštati po potrebi.