zuc obavijestNakon obavijesti Cesta Sisak d.o.o., Nadcestarija Sisak o povlačenju vode sa prometnice, dozvoljava se prometovanje županijskom cestom Ž3156 (D30-Žažina-Mala Gorica – D30) dana 30. prosinca 2019. godine

 

Utvrđeno je da postoje svi uvjeti u smislu članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN 119/07) te sukladno članku 10. istog Pravilnika odlučeno je kao u izreci.