Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, kao upravitelj lokalnih i županijskih cesta započinje s postupkom evidentiranja lokalne ceste br. 33136 u k.o. Strmen, k.o. Crkveni Bok i k.o. Ivanjski Bok, kao i dijela županijske ceste br. 3247 u k.o. Strmen.

Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene navedene ceste u naseljima Strmen, Crkveni Bok i Ivanjski Bok o započinjanju postupka evidentiranja cesta radi upisa u zemljišne knjige sukladno čl. 123. Zakona o cestama (NN br. 84/11).