P1013054Izvanredno održavanje dijela kolničkog zastora lokalnih cesta L33111 i L33112 i županijske ceste Ž3241 na području općine Donji Kukuruzari, ukupne duljine 5,0 km.
Proveden je postupak javne nabave i dana 03. 05. 2018. godine potpisan je ugovor sa poduzećem „Ceste Sisak" d.o.o. Sisak koji su dana 11. 05. 2018. uvedeni u posao.
Vrijednost izvedenih radova je 1.116.016,88 ( sa PDV-om ), a izvode se zajedničkim sufinanciranjem u omjeru 50% općina Donji Kukuruzari i 50% ova Uprava, a dovršetak radova bio je 24. 05. 2018. godine.

 

OPIS IZVEDENIH RADOVA PO DIONICAMA:

DIONICA I: Sanacija kolničkog zastora L33111 - od Umetići (D30)-G.Bjelovac-D.Bjelovac(L33112); duljine 3900,0 m.
Izvedena je sanacija kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika habajućim slojem AC 11 surf 50/70 AG4 M3 u sloju debljine 4 cm sa predhodnim temeljnim krpanjem kolnika asfaltnom mješavinom AC 16 base 50/70 AG6 M2 u sloju prosječne debljine 4 cm radi izravnanja nivelete, te izrada bankine kamenim materijalom.

DIONICA II: Sanacija kolničkog zastora dijela L33112 - Kostreši Bjelovački - G. Kukuruzari, više dionica ukupne duljine 500,0 m.
Izvedena je sanacija kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika habajućim slojem AC 11 surf 50/70 AG4 M3 u sloju debljine 4 cm.

DIONICA III: Sanacija kolničkog zastora dijela Ž3241 - u naselju Prevršac - više dionica, više dionica ukupne duljine 600,0 m.
Izvedena je sanacija kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika habajućim slojem AC 11 surf 50/70 AG4 M3 u sloju debljine 4 cm.

Dana 08. 06. 2018. godine izvršen je pregled izvedenih radova u nazočnosti ovlaštenih predstavnika Naručitelja (ŽUC SMŽ i Općine Donji Kukuruzari) nadzornih inženjera i inženjera gradilišta ugovornog Izvođača.
Dana 20. 07. 2018. godine upriličit će se svečano otvorenje cesta povodom dana Općine Donji Kukuruzari.

P1013056

P1013057