Dana 17. rujna 2015. godine v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste Stipo Šapina zajedno sa svojim suradnicma posjetio je Općinu Jasenovac i Grad Novsku.
Na sastanku kod općinske načelnice Marije Mačković razgovaralo se o problemima redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Jasenovac, te o izvanrednom održavnaja županijske ceste Ž3253 Košutarica – Mlaka.

Dogovoreno je da će općina Jasenovac za iduću godinu u svom proračunu predvidjeti jedan dio novčanih sredstava kako bi zajedno sa Županijskom upravom za ceste Sisačko-moslavačke sufinancirala modernizaciju i obnovu dijelova županijskih i lokalnih cesta na području Općine Jasenovac.

 

Na sastanku kod gradonačelnika grada Novske Vlade Klasana kojem je također prisustvovao i viši referent za komunalne poslove Tomislav Bogojević.

Razgovor se vodio o slijedećim temama:

1. Kozarice – završetak radova i javna rasprava o rješavanju kružnog toka u neselju Kozarice
2. Problematika na županijskim i lokalnim cestama na području Grada Novske
3. Prijedlog zajedničkog sufinanciranja za 2016. godinu i to:
- nastavak radova od naselja Kozarice prema Općini Lipovljani u dužini od 1300 metara
-obnova asfaltnog kolnika županijske ceste Ž3250- Bročice
-obnova asfaltnog kolnika županijske ceste Ž3249 – Stara Subocka – Plesmo

Gradonačelnik je ostao u obavezi da će do 30. rujna 2015. godine obavijestiti ovu Upravu o tome koliko će planirati sredstava u 2016. godiniu svom proračunu kojim će sufinancirati županijske i lokalne ceste na području grada Novske. Isto tako dogovoreno je da će grad Novska svoje obaveze iz ugovora o zajedničkom sufinanciranju rehabilitacije Ž3217 i L33141 izvršiti o roku od 30 dana.