Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije nakon završetka radova na rekonstrukciji županijske ceste 3215 i izgradnje nogostupa u mjestu Lipovljani ukida se Odluka o zatvaranju za sav promet županijskom cestom 3215 (Kraljeva Velika (L33138)- Lipovljani – Ž3124)- ulica Ante Starčevića u Lipovljanima


Utvrđeno je da postoje svi uvjeti u smislu članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN broj 119/07), te sukladno članku 10. istog Pravilnika odlučeno je kao u izreci.