Nakon povlačenja vode sa prometnice dana 01.lipnja 2015. od 13 sati dozvoljava se prometovanje županijskom cestom Ž3156 (D30-Žažina-Mala Gorica – D30).

Utvrđeno je da postoje svi uvjeti u smislu članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN broj 119/07), te sukladno članku 10. istog Pravilnika odlučeno je kao u izreci.