Nakon povlačenja vode sa prometnica od dana 29. svibnja 2015. godine dozvoljava se prometovanje ovim županijskim i lokalnim cestama i to kako slijedi:

  • Ž3167 ( Garešnica (D26)-Kaniška Iva- Međurić (Ž3168)),
  • Ž3195 (Slatina Pokupska (D31)- Zaloj – M. Solina – Prekopa (D37))
  • Ž3275 (Stankovac (Ž3195)- Slana(Ž3196)) I
  • L 33086 (Skela – Donje Selište- Ž3231)

Utvrđeno je da postoje svi uvjeti u smislu članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN broj 119/07), te sukladno članku 10. istog Pravilnika odlučeno je kao u izreci.