Županijska uprava za ceste Sisačko - moslavačke županije nakon obavijesti o povlačenju vode s prometnice dozvoljava prometovanje županijskom cestom broj 3156 (D30 - Žažina - Mala Gorica - D30).