Županijska uprava za ceste Sisačko – moslavačke županije, od dana 02. ožujka 2015.g. dozvoljava prometovanje županijskim cestama broj 3275 (Stankovac (Ž3195) - Slana (Ž3196)), 3195 (Slatina Pokupska (D31) - Zaloj - M.Solina - Prekopa (D37)), i 33086 (Skela - Donje Selište - Ž3231) obzirom da je došlo do povlačenja vode sa prometnica.