Županijska uprava za ceste Sisačko – moslavačke županije, nakon obavijesti Cesta Sisak d.o.o., dana 26. veljače 2015.g., o povlačenju vode sa prometnice, dozvoljava prometovanje županijskom cestom broj 3231 (Glina (D6) - Veliki Obljaj - G.P. "Bosanska Bojna" (gr. R.BiH)).