Županijska uprava za ceste SMŽ privremeno je za sav promet zatvorila županijsku cestu broj 3249 Nova Subocka (Ž3124) - St. Subocka - Krapje (Ž3209) između naselja Stare Subocke i Plesma i lokalna cesta broj 33138 (Piljenice (Ž3213) - Kraljeva Velika (Ž3215)) u dužini od 200 metara, između mjesta Piljenice i Kraljeve Velike, radi izlijevanja vode na kolnik ceste.

Privremeno zatvaranje ceste trajati će sve do prestanka uvjeta radi kojih su ceste zatvorene., a Obilazni pravac:

Za Ž3249: ŽC3209 Krapje - Jasenovac - D47 Novska - ŽC3124 Nova Subocka i obratno.

Za L33138: Kraljeva Velika – Lipovljani – Piljenice i obratno.