Županijska uprava za ceste privremeno je za sav promet zatvorila županijsku cestu broj 3223 (Hađer (Ž3195) – Dvorište – D. Viduševac – Glina (D6)) na dijelu ceste između naselja Dvorište i Hađer, radi izlijevanja rijeke Gline iz korita, županijsku cestu broj 3275 (Stankovac (Ž3195) - Slana (Ž3196)) u mjestu Donje Jame, radi izlijevanja rijeke Kupe iz korita i lokalnu cestu broj 33086 (Skela - Donje Selište - Ž3231) kod mjesta Skela, radi izlijevanja rijeke Glina iz korita.

Privremeno zatvaranje vrijedi od dana 04.09.2014., sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

 

Obilazni pravci:

Za Ž3223 - državnim cestama DC37 i DC6

Za Ž3275 - županijskom cestom broj: ŽC3196 Glinska Poljana, državnom cestom broj DC37 Prekopa te županijskom cestom ŽC3195 Mala Solina i obratno

Za L33086 - Ne postoji odgovarajući obilazni pravac