Županijska uprava za ceste SMŽ donijela je odluku kojom se dozvoljava privremeno zatvaranje za sav promet javnih cesta br. 3213 „Gojlo (L37139) - Piljenice (L33137)“ i br. 33071 „Kutina (L33070) - Mišinka - Ž3213“ na relaciji: od Ilove (raskrižje ŽC3213 i LC33070 – Naftaplinska ul. – LC33071 – Mišinka, a radi održavanja „1. RALLY MOSLAVINA“.

Privremeno zatvaranje vrijedi dana 13.09.2014. 08:30h do 17:40h.

Ceste broj Ž3213 i L33137 biti će u potpunosti zatvorene za sav promet u dužini od 7 kilometara od raskrižja ŽC3213 i LC33070 u Ilovi.

 

Obilazni pravac biti će lokalnom cestom LC33070 Kutina – Husein – Batina i obratno.
U vremenu od 09:00h do 18:30h privremeno se za sav promet zatvaraju županijske ceste broj:

3130 „ŽC3128 – M. Ludina – ŽC3158“,

3158 „Okoli – V. Ludina – Gornja Vlahinička“ te lokalne ceste broj:

33002 „Ž3130 - Ruškovica“,

33003 „Katoličko Selišće - Ž3130“ i

33018 „Moslavačka Slatina - Popovača (Ž3124)“ na relaciji: od Ribnjače (LC33018) – Gornja Vlahinićka (ŽC3158) – Velika Ludina (ŽC3130) – Katoličko Selišće (LC33003) – Ruškovica (LC33002) – Grabričina (ŽC3130).

Ceste ŽC3130, ŽC3158, LC33002, LC33003 i LC33018 biti će u potpunosti zatvorene za sav promet u dužini od 11 kilometara od Ribnjače (LC33018).

Obilazni pravac biti će Velika Ludina (ŽC3158) – Vidrenjak (ŽC3124) – Razljev (ŽC3128) – Mustafina Klada (ŽC3130) i obratno.