Županijska uprava za ceste SMŽ dana 08.09.2014. otvorila je za promet županijske ceste 3231 (Glina (D6) - Veliki Obljaj - G.P. "Bosanska Bojna" (gr. R. BiH), Ž3229 (D6- Topusko – Katinovac – Maljevac (D216), 3223 (Hađer (Ž3195) – Dvorište – D. Viduševac – Glina (D6)), 3275 (Stankovac (Ž3195) - Slana (Ž3196), 3086 (Skela - Donje Selište - Ž3231) obzirom da su prestali uvjeti radi kojih su ceste bile zatvorene.