Nakon povlačenja vode sa prometnice, dozvoljava se prometovanje lokalnom cestom i to: L33051 (Nova Drenčina (Ž3202)-D37). Utvrđeno je da postoje svi uvjeti u smislu članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN broj 119/07), te sukladno članku 10. Istog Pravilnika odlučeno je kao u izreci.


Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije nakon obavijesti o sanaciji odrona izvođača Ceste Karlovac d.d. dana 28. veljače dozvoljava se prometovanje L33083 (G. Čemernica (Ž3152) – D6) u mjestu Gornja Čemernica.

Utvrđeno je da postoje svi uvjeti u smislu članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN broj 119/07), te sukladno članku 10. Istog Pravilnika odlučeno je kao u izreci.