Nakon povlačenja vode sa prometnica, dozvoljava se prometovanje ovim županijskim cestama i kako slijedi:

  • Ž3231 (Glina (D6)- Veliki Obljaj – G.P,. „Bosanska Bojna“(gr. R .BiH)),
  • Ž3195 (Slatina Pokupska (D31)- Zaloj – M. Solina – Prekopa (D37)), dionica Zaloj – Stankovac
  • Ž3275 (Hađer (Ž3195)- Dvorište – D. Viduševac – Glina (D6))

Utvrđeno je da postoje svi uvjeti u smislu članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN broj 119/07), te sukladno članku 10. Istog Pravilnika odlučeno je kao u izreci.