Privremeno se zatvara za sav promet županijska cesta broj 3249 (Nova Subocka(Ž3124)- Stara Subocka – Krapje (Ž3209)) između mjesta Krapje i Plesmo. Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od 12.00 sati,dana 22. 02. 2014., sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Postaviti će se privremeno znakovi zabrane prometa, a obilazni pravac je preko: ŽC3209
Trebež- Jasenovac – D47 Novska – ŽC3124 Nova Subocak – Plesmo i obratno.


Privremeno se zatvara za sav promet županijska cesta broj 3231 (Glina (D6)- Veliki Obljaj – G.P. „Bosanska Bojna“(gr. R BiH)) kod mjesta Šibine, radi preljevanja slivnih voda preko kolnika ceste.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od 21.30 sati, dana 22. 02. 2014. , sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Postaviti će se privremeno znakovi zabrane prometa. Ne postoji odgovarajući obilazni pravac.


Privremeno se zatvara za sav promet lokalna cesta broj 33139 (Trebež – Ž3209) u mjestu Trebež.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od 21.30 satidana 22. 02. 2014. godine, sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Postaviti će se privremeno znak zabrane prometa, a adekvatan obilazni pravac ne postoji.