Nakon povlačenja vode sa prometnice, dozvoljava se prometovanje lokalnom cestom i to: L33045 (Petrinja: L33043 – D30), ulica Katarine Zrinski u Petrinji.

Utvrđeno je da postoje svi uvjeti u smislu članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN broj 119/07), te sukladno članku 10. Istog Pravilnika odlučeno je kao u izreci.