Privremeno se zatvara za sav promet županijska cesta 3253 (D47 – Košutarica - Mlaka),između mjesta Košutarica i Mlake radi izljevanja rijeke Save iz korita.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od dana 20. 02. 2014. od 16.30 sati , sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Postaviti će se privremeno znakovi zabrane prometa, a odgovarajući obilazni pravac ne
postoji.

Privremeno se zatvara za sav promet lokalna cesta broj 33138 (Piljenice (Ž3213) – Kraljeva Velika (Ž3215)) u dužini od 200 metara, izmneđzu mjesta Piljenice i Kraljeve Velike ,radi izljevanja zaobalnih voda na kolnik ceste.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od dana 20. 02. 2014.od 18.00 sati , sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Postaviti će se privremeno znakovi zabrane prometa, a obilazni pravac je Kraljeva Velika –
Lipovljani – Piljenice i obratno.