Privremeno se zatvara za sav promet lokalna cesta broj 33045 (Petrinja: L33043 – D30 ul. Katarine Zrinski)), radi izljevanja rijeke Petrinjčice iz korita .

 

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od dana 20. 02. 2014. od 08,.00 sati , sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

 

Postaviti će se privremeno znakovi zabrane prometa, a obilazni pravac je nerazvrstanom gradskom cestom ul. Franje Jelačića.