Privremeno se zatvara za sav promet županijska cesta 3120 na lokaciji Desno Željezno – Martinska Ves Desna na dionici od spoja sa Ž3120 i L33001 u mjestu Desno Željezno do spoja sa obrambenim nasipom do ulaza u naselje Martinska Ves, za promet teretnim vozilima (od 0-24 sata),

radi očekivanog velikog vodenog vala, te potrebe podizanja zečjih nasipa u naselju Desno Željezno, Desno Trebarjevo i Martinska Ves.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od 9 sati dana 18. 02. 2014.g., sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Vozilima hitnih službi i školskom autobusu dozvoljava se prolaz zatvorenim dijelom Ž3120.

Obilazni pravac je Martinska Ves Desna (Ž3121 – Ž3041) – Velika Gorica (D30)- Sisak (D30)).

Obilazak za vrijeme privremene regulacije prometa biti će obilježen svom potrebnom
Prometnom signalizacijom i održavan u svemu prema zakonu i pravilima struke.