Izvanredni prijevoz prijevoznika Lonja-Strug d.d. prolazi dana 15.05.2012 između 8:00 i 19:00 sati sljedećim itinerarom: Kutina – Ilova – Zbjegovača – Kutina – Repušnica – Voloder – Ravnik – Popovača – V. Ludina – Križ – šuma Žutica – I. Grad – Posavski Bregi – Ježevo – Rugvica – Oborovo – Kutina.

Gabariti prijevoza:

ukupna duljina=16,50m,
najveća širina=3,00m,
najveća visina=3,92m,
ukupna masa=36,35t.