Dana 20.12.2023 otvorena je županijska cesta Ž3156 na makadamskom dijelu, obzirom da je došlo do povlačenja vode sa prometnice.