Produžuje se privremeno zatvaranje za sav promet županijske ceste broj 3157 (Dužica (D30) – A.G. Grada Siska (Greda)), kod mjesta Dužica, a radi izgradnje prijelaza i nadvožnjaka „Dužica“ u sklopu izgradnje autoceste A11.

Privremeno zatvaranje produžuje se do 30.01.2024. godine.

Postaviti će se privremeno znakovi zabrane prometa, a obilazni pravac je Ž3157 Dužica – D30 Žažina – D36 Greda – Ž3157 i obratno.