Otvorena je za sav promet županijska cesta Ž3275 (Stankovac (Ž3195) – Slana (Ž3196)) obzirom da je došlo do povlačenja vode sa prometnice.