Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta br. 3240 (Donja Mlinoga (Ž3201) – Bijelnik (D30)), od raskrižja sa lokalnom cestom prema Deanovićima L33103 do raskrižja sa lokalnom cestom prema naselju Jošavica L33107 a radi izvođenja radova sanacije kolnika.

Privremeno zatvaranje vrijedi od dana 29.05.2023. do dana 15.07.2023.

Obilazni pravac je Ž3240 – Ž3201 Hrastovica – D30 Bjelnik Ž3240 Jošavica i obratno.

Vozilima hitnih službi u hitnim slučajevima mora se omogućiti prolaz zatvorenim dijelom ceste.