Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta Ž3202 (Nova Drenčina (L33051) – Petrinja (D37)), u Novoj Drenčini (Drenačka ulica) u trajanju od 23.05.2023. do 27.05.2023., svakodnevno u vremenu od 08:00 do 18:00 sati.

Obilazni pravac je Ž3202 Petrinja – D37 – L33051 Nova Drenčina Ž3202 i obratno.

Vozilima hitnih službi u hitnim slučajevima mora se omogućiti prolaz zatvorenim dijelom županijske ceste broj 3202.