Županijska cesta broj 3229 (D6 – Topusko – Katinovac – Maljevac (D216)) otvorena je za promet obzirom da je došlo do povlačenja vode sa prometnice.