Privremeno se zabranjuje – ograničava za promet teretnim vozilima ukupne mase iznad 15t županijska cesta br. 3241 Komogovina – Borojevići (L33110) – Mečenčani – D30 radi vizualne procjene stanja mosta – bailey konstrukcije sve do nalaza specijalističkog pregleda mosta.

Sva vozila koja prometuju preko mosta ne smiju se kretati brzinom većom od max. dozvoljene prometnim znakom (B30) brzinom do 5 km/h.