Dana 17.1.2022. godine Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije prijavila se na Poziv dodjele bespovratnih financijskih sredstava koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije kojom upravlja Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije.

20.06.2022. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava i ukupna vrijednost operacija koji su kandidirani preko Fonda solidarnosti iznose 37.454.408,51 kuna od čega Fond financira 35.393.513,19 kuna.
Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.MMPI.010001

Svrha operacija je sanacija šteta nastalih djelovanjem potresa koji se dogodio 28. i 29. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. Cilj operacije je vraćanje prometne infrastrukture u stanje prije potresa za koje su napravljene projektno tehničke dokumentacije sukladno Zakonu o gradnji i sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Sanacija mostova i klizišta izvode se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima uz kontrolna ispitivanja, projektantski nadzor, te po potrebi i stručni nadzor.

 

obnova Cesta1

Završeni projekti: -FSEU

1. Sanacija ceste LC33046 - Ulica Mate Bučara u Petrinji

obnova Cesta2

2. Sanacija ceste ŽC3242- naselje Vurot u Petrinji

obnova Cesta3

3. Sanacija ceste LC33044 Ulica 6. kolovoza u Petrinji

obnova Cesta4

obnova Cesta5

4. Sanacija mosta „Prekopa“ na ŽC3195 u mjestu Prekopa

obnova Cesta6

 

Aktivni projekti:- FSEU

5. Sanacija mosta Martinska Ves preko rijeke Save koja spaja županijske ceste ŽC3120 i ŽC3121
6. Sanacija mosta „67“ u gradu Petrinji na LC33046
7. Sanacija klizišta u mjestu Hrvatski Čuntić na ŽC3201
8. Sanacija klizišta 1 u mjestu Selište Kostajničko na LC33127
9. Sanacija klizišta 2 u mjestu Selište Kostajničko na LC33127
10. Rekonstrukcija lokalne ceste LC33047 (Ulica Otona Kučere u Petrinji) s izgradnjom pješačkih staza ukupne duljine 1.700 m
11. Sanacija ceste ŽC3202 – Drenačka ulica u Petrinji
12. Sanacija mosta „Svinica“ na LC33117