Modernizacijom kolničkog zastora (asfaltiranje) odnosno sanacijom asfaltnog kolnika biti će obuhvaćeno ukupno 6.32 km prometnica, a ukupna je vrijednost radova je 2.5 milijuna kuna istaknuo je ravnatelj Stipo Šapina, s time da grad Popovača i ova Uprava ove radove sufinancirati će u omjeru 50:50.

„Onog trena kad sam preuzeo dužnost župana osnovna misao je bila da uspostavim dobre kontakte s jedinicama lokalne samouprave i smatram da smo jako dobru suradnju ostvarili s gotovo svim jedinicama. S gradom Popovačom imamo izuzetno dobru suradnju u svim segmentima života, od školstva, kulture, zdravstva, pa evo i prometne infrastrukture." – rekao je župan Ivo Žinić. „Budući samostalno, kao Županija, ne možemo kvalitetno održavati ove prometnice išli smo s idejom o sufinanciranju. Zasigurno će mještani ovih naselja: Osekova, Strušca, Moslavačke Slatine, Donje Jelenske i ostalih naselja biti zadovoljni s ovom investicijom."
Župan je dodao kako će i dalje osobno zalagati da ŽUC dobije veća sredstva: „Jer država mora voditi brigu o ravnomjernom razvoju. Mora se aktivnije uključiti. Ovaj model održavanja lokalnih i županijskih cesta koji je na snazi, nije održiv. Apsolutno ću se zalagati da se vrati onaj način kad su određena sredstva decentralizirana i solidarno ulagana u sva područja."
Župan je rekao kako se nada skorom početku radova za 10, 15 dana i misli da je to moguće, odnosno da će već do zime dobar dio ovih prometnica biti završen.

cestepo00001 cestepo00003 cestepo00004