• Ž3195 ( Slatina Pokupska(D31)-Zaloj-M. Soolina – Prekopa(D37))


Utvrđeno je da postoje svi uvjeti u smislu članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN broj 119/07), te sukladno članku 10. istog Pravilnika odlučeno je kao u izreci.